รับสืบงานทั่วราชอาณาจักรโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์นับ 20ปี และทีมงานพร้อมทำงานให้คุณทันที

ทีมงานเรายินดีสืบหาความจริงในสิ่งที่คุณอยากรู้ได้ทุกเรื่องเน้นประสิทธิภาพของผลงานตามจุดประสงค์ของท่านและยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ช่วยให้การปฎิบัติงานต่างๆออกมาได้ผลดีมีการรายงานผลและถ่ายภาพด้วยวิธีต่างๆสำหรับที่ท่านจะนำเอาข้อมูลไปขึ้นศาล หรือหลักฐานต่างๆชึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองเราจะเน้นประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูง

สืบงานด้านพฤติกรรม
สืบพฤติกรรมของคนรักคู่สมรสหรือบุคคลในปกครองของท่านหรือบุคคลอืนๆตามความประสงค์ของท่าน

สืบประวัติบุคคล

 • คุณอยากรู้หรื่อไม่ว่าคนนี้เป็นใครและประวัติความเป็นมาอย่างไร
 • สืบหาบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด
 • สืบหาชือบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 • สืบหาชือบิดามารดาและนามสกุล
 • สืบหาการเปลี่ยนชือหรือนามสกุล
 • สืบหาการย้ายที่อยู่ตามเอกสารทะเบียนราษฎร์
 • สืบหาประกันสังคม
 • สืบหายานพาหนะในการครอบครองหรือผู้กรรมสิทธิ์จากชือ-สกุล
 • สืบหาผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจากหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือจักรยานยนต์

สืบทรัพย์
สืบจับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สืบทรัพย์สินลูกหนี้สืบเพือดำเนินคดีความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้สืบการโกงสืบหากรรมสิทธิ์ ในที่ดินของบุคคลและเครือญาติสืบหาข้อมูลการยึดทรัพย์ขอกรรมบังคับคดี

สืบงานด้านธุรกิจ
สืบหาข้อมูลด้านการค้า สืบหาข้อมูลด้านการเงิน สืบหาข้อมูลด้านการตลาด งานเร่งรัดหนี้สินสืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจ หุ้นส่วนหรือพนักงานสืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมหรือตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์

 • สืบหาข้อมูลการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือย้อนหลัง (ทุกระบบ)
 • สืบหาชือ-นามสกุลที่อยู่ผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือ(ทุกระบบ)
 • สืบหาข้อมูลที่เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆตามความประสงค์ของท่าน

การสืบด้วยโปรแกรมIT ispy
คือโปรแกรมที่ใส่เข้าไปในตัวเครืองโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานเพื่อติดตามมือถือ บุตรหลาน หรือสืบพฤติกรรมของสามีและบุคคลที่ต้องการของท่าน เพ่ือดักฟังรอบเครื่อง ฟังประชุมสามสาย

คุณสมบัติIT ispy

 • ติดตามตำแหล่งปัจจุบันและประวัติตำแหล่งที่ผ่านมาของคุณ
 • บันทึกเสียงสนทนาเมือมีการใช้สายโทรศัพท์เครืองนั้น(เปิดฟังเสียงย้อนหลังได้)
 • ติดตามการประชุมสามสาย
 • ติดตามเสียงรอบเครืองด้วยการโทรเข้าจากเครืองควบคุม
 • ดูโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เช่น LINE FACF SKYPE WHATAPP
 • เรียกดู SMS-MMS ที่เข้าออก
 • ส่งSMSแจ้งให้รู้เมือมือถือมีการใช้งานติดต่อ
 • เรียกดูหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในสมุดรายชือ

© 2016 นักสืบบอย.com All Rights Reserved.